Aktualności

Walne Zebranie Członków KIB 2023 za nami!

25 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. Spotkanie tradycyjnie było okazją do podsumowania ubiegłego roku, ale też omówienia kluczowych wyzwań stojących przed branżą wytwórczą biokomponentów, które wyznaczają bieżące priorytety działania naszego Stowarzyszenia. Wśród nich zapowiadane przez Rząd i PKN Orlen wdrożenie wreszcie także w Polsce benzyny E10 oraz nowelizacja ustawy biopaliwowej.

W trakcie Zebrania, któremu przewodniczył Prezes KIB Zygmunt Gzyra, Członkowie formalnie zatwierdzili sprawozdania merytoryczne oraz  finansowe udzielając Zarządowi absolutorium za działalność Stowarzyszenia w 2022 roku. Dyskutując na temat dokonań Izby w poprzednich 12 miesiącach nie sposób było w szczególności pominąć kwestii tzw. „małej” nowelizacji ustawy biopaliwowej oraz zakończonych sukcesem działań podjętych wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju ukierunkowanych na objęcie sektorów etanolowego oraz olejarskiego programem wsparcia MRiT dla tzw. sektorów energochłonnych.

Omawiając program działania na 2023 rok członkowie KIB poruszyli m.in. kwestię dalszej dywersyfikacji źródeł energii używanej w transporcie w kontekście krajowych realiów elektromobilności. Biopaliwa są realną i praktyczną stroną ścieżki dekarbonizacyjnej, a w polskich uwarunkowaniach gospodarczych mają również szczególną rolę do odegrania z perspektywy stabilizacji przychodów rolniczych i rozwoju obszarów wiejskich. Uwagę członków KIB zwróciła również forsowana przez KE tzw. Unijna Baza Danych, która w założeniu ma być mechanizmem zabezpieczającym prawidłowość łańcucha dostaw biopaliw i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Tym niemniej jak dotychczas rodzi ona duże wątpliwości tak pod względem swojej funkcjonalności jak i faktycznych możliwości mitygacji ryzyka nadużyć m.in. w zakresie nieprawidłowości klasyfikacji odpadowej surowców.


Wszystkim obecnym na Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za uczestnictwo. Mamy nadzieję spotkać się z Wami, jak również pozostałymi kolegami z KIB oraz całym krajowym biznesem biopaliw na XII konferencji KIB „Biopaliwa transportowe”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2023 r. w Hotelu Folwark w Łochowie. Do zobaczenia!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl