Aktualności

Statystyki dot. bioenergii wg World Bioenergy Association

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Global Bioenergy Statistics 2019” przygotowanym przez zespół World Bioenergy Association.

Wg ustaleń raportu, bioenergia ma największy, 70%-owy udział w odnawialnych źródłach energii, natomiast odsetek ten nieznacznie spadł w ostatnich latach.

Jednocześnie sektor OZE dał zatrudnienie 11 milionom ludzi na całym świecie (stan na koniec 2018 roku).

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl