Aktualności

Relacja z World Bioenergy Forum

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Katowicach, w bezpośredniej bliskości 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), Krajowa Izba Biopaliw we współpracy z World Bioenergy Association oraz Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zorganizowała międzynarodową konferencję „World Bioenergy Forum”. Wydarzenie zostało poświęcone roli bioenergii jako największego źródła odnawialnej energii, które odgrywa bezpośrednio niebagatelną rolę w osiąganiu celów w zakresie energii i klimatu przewidzianych np. w porozumieniu paryskim. 

Otwierający sesję „Polityka klimatyczno-energetyczna” referat przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Grzegorz Tobiszowski, który podkreślił duże znaczenie bioenergii, jakie widzi resort energii w planach dla krajowego miksu energetycznego. Minister Tobiszowski uwydatnił także rolę biopaliw w procesie realizacji celów ku dekarbonizacji transportu. O biomasowych zasobach naszego kraju oraz bezpieczeństwie energetycznym obszarów wiejskich opowiadał Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Karol Krajewski. Kwestię mądrego wykorzystania tych zasobów dla realizacji celów dotyczących udziału energii odnawialnej w transporcie, z korzyścią dla polskiego rolnictwa i gospodarki rozważał Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw. Globalną perspektywę dotyczącą możliwości pozyskania biomasy na cele energetyczne, wraz z udanymi przykładami z różnych krajów zaprezentował Remigijus Lapinskas, Prezydent World Bioenergy Association. Anna Chmielewska przedstawiła kwestię finansowania projektów dotyczących OZE z perspektywy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

W sesji „Biomasa” litewskie doświadczenia w zwiększaniu wykorzystania OZE prezentowała Vilma Gaubyte z Litewskiego Stowarzyszenia Biomasy, natomiast Jean-Marc Jossart z Bioenergy Europe dowodził, że globalnie mamy wystarczającą ilość biomasy, by sprostać wymaganiom energetyczno-klimatycznym. Japoński zwrot w stronę bezpiecznej energii odnawialnej został przedstawiony przez Yuri Okubo z japońskiego Instytutu ds. OZE, zaś Ryszard Gajewski z Polskiej Izby Biomasy omawiał dostępność biomasy w naszym kraju.

Kolejna sesja „Biopaliwa ciekłe” poświęcona była roli, jaką biopaliwa mogą i powinny spełnić w dekarbonizacji transportu. W pierwszej części mowa była o bioetanolu, którego niezbędny udział we wszelkich strategiach służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych na polu europejskim podkreślał Emmanuel Desplechin z ePURE – wtórował mu Eric Sievers z Climate Ethanol Alliance, który pokazywał aspekt globalny, obalając jednocześnie najpopularniejsze mity dotyczące biopaliw. Mallikarjun Navalgund z Praj prezentował możliwości bioetanolu z perspektywy dużego wytwórcy w kraju pochłaniającym ogromne ilości energii. Druga część dotyczyła biodiesla – kontekst znaczenia tego paliwa, wobec jego dominacji na rynku, przedstawił Wolf-Dieter Kindt z niemieckiego Zrzeszenia Wytwórców Biopaliw VDB. Idą za tym plany firm wytwórczych, z których jedną reprezentował Dawid Berny – zaprezentował obecne projekty rozwojowe spółki Orlen Południe.

Ostatnia sesja dotyczyła „Biogazu”, którego zalety i możliwości przedstawiła Beata Wiszniewska z PIGEOR. Sieć polskich biogazowni zaprezentowała Bogusia Igielska z Polskiej Grupy Biogazowej, natomiast Sylwia Koch-Kopyszko skupiła się na perspektywach tego rynku i potencjale surowcowym. Następnie do krótkiej dyskusji na temat zagospodarowania odpadów na cele produkcji biogazu oraz wyzwań stojących przed tą gałęzią OZE dołączyli Anna Chmielewska z EBRD i Tomasz Podgajniak z PIGEOR.

Konferencja przyciągnęła blisko 100 uczestników reprezentujących 21 krajów z całego świata.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl