Aktualności

Relacja z konferencji „Biopaliwa transportowe…” – 26 września 2019

W Sali Kinowej Centrum Bankowo Finansowego „Nowy Świat” w Warszawie Krajowa Izba Biopaliw miała po raz ósmy okazję gościć uczestników konferencji poświęconej biopaliwom transportowym.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego Maria Ciechanowska, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Witold Luty, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak.

Partnerami zostali: Clariant, CMB Italy, DEKRA Certification, KDCP Rutkowski & Wspólnicy, Novozymes, ORLEN Południe i PROCHEM.

Patronatem medialnym konferencję objęli: Agroprofil, Magazyn Biomasa, Paliwa Płynne, OilExpress, Nasz Rzepak, PortalSpożywczy.pl, AgroNews.com.pl.

Rejestracja i powitalna kawa były pierwszymi nieoficjalnymi punktami programu, po których nastąpiło oficjalne powitanie gości i otwarcie konferencji, którego dokonał Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw.

Wykład otwierający zatytułowany „Wyzwania związane ze zmianami klimatu” wygłosił prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił historyczne i aktualne dane dotyczące zmian klimatu, niepozostawiające wątpliwości odnośnie wpływu działalności człowieka na te negatywne zmiany i pilnej potrzeby podjęcia działań naprawczych.

Alarik Sandrup, prezydent asocjacji etanolowej ePURE i członek Zarządu World Bioenergy Association przedstawił megatrendy w wykorzystaniu bioenergii ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu, podkreślając, że osiągnięcie poziomu 20% energii z OZE tym sektorze dla większości krajów stanowić będzie ogromne wyzwanie. Dostępnym na rynku rozwiązaniem jest wykorzystanie bioetanolu, który już dzisiaj zapewnia redukcję emisji o 71%, a szczególny potencjał dają jego wyższe blendy, typu E10, E20 i ED95.

Bartłomiej Czyczerski z Business & Science Poland przedstawił zagadnienia związane z instrumentami ochrony, jakimi są cła antydumpingowe i antysubsydiarne, mające wyrównać szanse europejskich wytwórców biopaliw przed importem tanich, głównie ze względu na skalę produkcji (bioetanol z USA i Brazylii) oraz dostęp do tanich surowców (biodiesel z Indonezji i Argentyny), biopaliw spoza Unii Europejskiej.

Następnie Carlos Ocampo z Novozymes powrócił do możliwości zaangażowania bioetanolu do dekarbonizacji transportu w koncepcji biorafinerii, podkreślając tym samym trzy najważniejsze okoliczności warte rozważenia w tym sektorze: brak złotego środka, czyli potrzebę wykorzystania wszystkich dostępnych technologii i rozwiązań, trudność przewidzenia wdrożenia nowej technologii i potrzebę zapewnienia ujemnych emisji.

Po przerwie kawowej dzięki Paolo Corvo z Clariant poznawaliśmy plany odnośnie wykorzystania zalet bioetanolu celulozowego ze słomy na przykładzie wytwórni w słowackim Leopoldowie i rumuńskim Podari, a szczególną uwagę przykuła informacja, że podobna inwestycja, o planowanej mocy wytwórczej 25 tys. t rocznie jest planowana na podstawie umowy z Clariant przez Orlen Południe w Jedliczu.

Wykorzystanie bioetanolu II generacji pozwala dwukrotnie zaliczyć wykorzystaną energię do Narodowego Celu Wskaźnikowego, a o dotychczasowych doświadczeniach w kontekście podwójnego naliczania opowiedział Wojciech Rylski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W I półroczu 2019 r. niecałe 8% estrów metylowych i niecałe 5,5% bioetanolu kwalifikowało się do podwójnego naliczania. Surowcami były, odpowiednio: zużyty olej kuchenny i wytopiony tłuszcz oraz destylat odpadowy, zawiesina skrobi odpadowej i odpady spożywcze.

Barbra Smerkowska z DEKRA Certification przedstawiła założenia stojące za określeniem kryteriów uznania dany surowiec za posiadający wysokie ryzyko pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) zgodnie z Aktami Delegowanymi Komisji Europejskiej. Aktualnie zastosowane miary wyraźne pokazują olej palmowy jako najbardziej dyskusyjny surowiec, o niezaprzeczalnie dużym ryzyku odpowiadania za dodatkowe emisje z tytułu ILUC, co powinno mieć swoje przełożenie na stopniowe wycofywanie tego surowca z rynku wytwórczego.

Kulminacyjnym punktem dnia była debata ekspercka, w której udział wzięli: Zygmunt Gzyra z Krajowej Izby Biopaliw, Leszek Wiwała – Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Jarosław Wiśniewski z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztof Rutkowski z kancelarii KDCP Rutkowski & Wspólnicy. Moderator, Adam Stępień, jako punkt wyjścia zaproponował niedawną nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i deklaracje o systematycznym wzroście poziomu blendingu. Zapytany o warunki dla efektywnego funkcjonowania standardu E10 w Polsce Zygmunt Gzyra przytoczył przykład Bułgarii i Rumunii, gdzie E10 już jest lub bardzo niedługo będzie dostępne na rynku. Wyraził przekonanie, że argument o niedostosowaniu pojazdów do stosowania wyższych blendów bioetanolu, podnoszony w naszym kraju, a właściwy również dla dwóch wspomnianych, nie przeszkodził we wprowadzeniu E10 w tych krajach. Jarosław Wiśniewski przywołał fakt, że w dekarbonizacji nie ma złotego środka i trzeba wykorzystać wszystkie dostępne opcje. A jedną z najbardziej dostępnych, dodatkowo istotnych z punktu widzenia działalności rolniczej, jest maksymalne wykorzystanie biopaliw konwencjonalnych, zwłaszcza w kontekście limitów na lata 2021-2030 zależnych od zaangażowania tych biopaliw w roku 2020. Leszek Wiwała zgodził się, że wspólnymi siłami należy działać na rzecz poprawy klimatu, podkreślił jednak potrzebę stopniowego wzrostu wymagań, by koncerny paliwowe, główni realizatorzy polityki względem wykorzystania OZE w transporcie, miały możliwość dostosowania swojej działalności. Prezesa Wiwałę poparł mecenas Krzysztof Rutkowski, tłumacząc, że systematyczne podnoszenie poziomu blendingu jest nie do zrealizowania w przypadku niedoborów pojemności do blendowania i przechowywania paliw, jak to ma miejsce obecnie.

Konferencję prowadził Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Po raz pierwszy dwujęzyczna konferencja, z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim przyciągnęła rekordową liczbę 118 uczestników z 9 krajów.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl