Aktualności

Clariant, CMB Italy i DEKRA Certification Partnerami konferencji!

Mamy przyjemność poinformować o Partnerach konferencji „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”, którymi zostały firmy:

 

Przedstawiciele tych firm przedstawią podczas konferencji ciekawe prezentacje. Co jeszcze w programie?

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa

10:00 – 10:15 Oficjalne otwarcie konferencji

10:15 – 11:00 Wyzwania związane ze zmianami klimatu – prof. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski

11:00 – 11:20 Megatrendy w energetyce odnawialnej – Alarik Sandrup, World Bioenergy Association, ePURE

11:20 – 11:40 NCW do 2020 i co dalej: nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  przedstawiciel Ministerstwa Energii (tbc)

11:40 – 12:00 Wyzwania branży biopaliw wobec liberalizacji handlu światowego (tbc) – Bartłomiej Czyczerski, Business&Science Poland

12:00 – 12:30 Dyskusja z prelegentami

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 13:20 Sunliquid: zrównoważona technologia dla dekarbonizacji transportu – Paolo Corvo, Clariant

13:20 – 13:40 Dotychczasowe doświadczenia krajowe w zakresie mechanizmu podwójnego naliczania – Wojciech Rylski, KOWR

13:40 – 14:00 Akty delegowane ILUC (tbc) – Barbara Smerkowska, DEKRA Certification

14:00 – 14:20 Biometan – nowe możliwości inwestycyjne na rynku biopaliw. Uwarunkowania prawne i biznesowe – Michał Tarka, BTK Legal

14:20 – 15:30 Debata ekspercka:

(1) Zygmunt Gzyra, Prezes KIB;

(2) Leszek Wiwała, Prezes POPiHN,

(3) Jarosław Wiśniewski, MRiRW

(4) Krzysztof Rutkowski, Partner KDCP

15:30 – 15:35 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Lunch

Pobierz program konferencji 

Po raz pierwszy konferencja w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

REJESTRACJA:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa, prosimy pobrać formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu przesłać jego skan na adres konferencja@kib.pl.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl