Aktualności

Razem brońmy rolnictwa i biopaliw!

Materiał informacyjny Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

Dlaczego ważna jest krajowa produkcja biopaliw?

To bezpieczeństwo energetyczne

Polska branża biopaliw już teraz zapewnia ilość paliw ciekłych odpowiadającą zużyciu przez ponad 1 mln samochodów osobowych rocznie! Stosowanie wytwarzanych w Polsce biopaliw w postaci tzw. biokomponentów tj. biodiesla w oleju napędowym oraz bioetanolu w benzynach zmniejsza naszą zależność od importu ropy naftowej i gotowych paliw kopalnych. Już obecnie krajowa branża produkuje ponad 1 mln ton estrów metylowych oraz ponad 330 tys. m3 bioetanolu, a dzięki polskim rolnikom potencjał ten może wzrosnąć nawet do ponad 2 mln ton paliw rocznie. Wykorzystajmy tę szansę, jaką daje nam krajowe rolnictwo!

To bezpieczeństwo żywnościowe

Produkcji biopaliw nierozerwalnie towarzyszy wytwarzanie pasz dla zwierząt gospodarskich. Tylko i wyłącznie dzięki krajowym wytwórcom biokomponentów możliwa jest podaż rocznie ponad 1,5 mln wysokobiałkowych komponentów paszowych w postaci śruty rzepakowej oraz wywaru podestylacyjnego. Bez biopaliw pogłębi się nasza zależność od importu śruty sojowej GMO.

To pewny zbyt płodów rolnych i stabilizacja przychodów krajowych gospodarstw rolnych

Około 2/3 oleju rzepakowego produkowanego z polskiego rzepaku jest wykorzystywana w krajowej produkcji biodiesla. To dzięki wytwórcom estrów pojawił się w kraju rynek dla ponad 3 mln ton nasion rzepaku, które rokrocznie zbierają nasi rolnicy. Jednocześnie uprawa ta nie konkuruje w żaden sposób z produkcją żywności, ponieważ wykorzystanie oleju na cele spożywcze w Polsce od lat odpowiada podaży ok. 1 mln ton rzepaku. Z kolei krajowa produkcja bioetanolu stosowanego w w Polsce prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o lokalną uprawę kukurydzy. Już obecnie branża zagospodarowuje ok. 700 tys. ton ziarna, dzięki czemu wytwarzamy w Polsce niskoemisyjne, przyjazne środowisku biokomponenty stabilizując przychody rolników i zapewniając pewny zbyt. Szacuje się, że aż ponad 150 tys. gospodarstw rolnych w naszym kraju dostarcza swoje surowca do produkcji biopaliw!

To miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Produkcja biopaliw w Polsce opiera się na krajowych gospodarstwach rolnych, ale wytwórnie biokomponentów, tłocznie oleju rzepakowego oraz gorzelnie rolnicze to także ważne miejsca pracy, w szczególności na obszarach wiejskich. Bezpośrednio i pośrednio w sektorze biopaliw w kraju znajduje zatrudnienie ok. 18 tys. osób!

To bioróżnorodność i płodozmian

Uprawa rzepaku na obecną skalę ok. 1 mln ha gruntów rolnych odgrywa bardzo istotną rolę w płodozmianie. Praktycznie nie ma innej opłacalniej dla rolnika alternatywy, która mogłaby być również ważna w kontekście przerywania monokultur zbożowych. Kwitnący rzepak to również cenny pożytek dla pszczół miodnych oraz innych owadów zapylających!

Razem brońmy rolnictwa i biopaliw!

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych zaprasza do współpracy 

Materiał został zamieszczony na portalu:

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl