Aktualności

Raport CAKE/KOBIZE nt. ścieżek redukcji emisji w transporcie

Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) utworzone w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) opracowało raport pt. „Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście europejskiego zielonego ładu”. Dokument został przygotowany w ramach projektu: “System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL).

Autorzy raportu zwracają uwagę na duże znaczenie sektora transportu w realizacji postulatów emisyjnych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w Polsce w latach 2005-2017 obserwowany był znaczny wzrost emisji GHG w sektorze transportu (aż o 76%), gdzie w UE w tym samym okresie widoczny był spadek emisji o 3%. Trend rosnących emisji w tym sektorze w Polsce może utrzymywać się jeszcze w najbliższych latach, co będzie miało istotny wpływ na możliwą do osiągnięcia redukcję emisji CO2.

Biorąc pod uwagę powyższe w raporcie  przeanalizowano możliwości redukcji emisji w sektorze transportu między innymi  poprzez wprowadzenie dodatkowych opłat za emisję CO2. Ponadto autorzy sugerują wprowadzenie zestawu środków redukujących emisje w postaci standardów emisyjnych a także włączenie transportu drogowego do systemu EU ETS, co będzie wymagało kalibracji CAP’u w systemie EU ETS, zapewnienia substytucji paliw kopalnych biopaliwami oraz włączenia innych obszarów non-ETS w zakres oddziaływania ceny za emisję CO2 (ang. carbon price).

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl