Aktualności

Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż wg GUS

Według GUS, tegoroczne zbiory zbóż w Polsce wyniosły 29,9 mln ton, tj. o około 7% więcej niż rok wcześniej. Produkcję zbóż podstawowych (łącznie z mieszankami zbożowymi) oszacowano na 25,8 mln ton, tj. o ok. 5% więcej niż w ubiegłym roku. Jakość zbóż jest gorsza niż w 2015 roku, na co wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe, a zwłaszcza deszcze odnotowane w okresie żniw. Spowodowały one porastanie ziarna i wzrost jego wilgotności.


Żniwa rozpoczęły się w drugiej dekadzie lipca br. Opady utrudniały zbiory w pierwszej połowie sierpnia br., zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju.
Powierzchnia upraw zbóż na zbiór w bieżącym roku została oszacowana na ok. 7,7 mln ha, w tym zbóż podstawowych na 7,1 mln ha. Największy areał przeznaczono pod pszenicę – 2,3 mln ha oraz pod pszenżyto – 1,3 mln ha. Średnie plony wyniosły 3,87 t/ha, tj. o 4% więcej niż przed rokiem. Zbóż ozimych zebrano łącznie 16,2 mln ton, a jarych 9,2 mln ton.
Zbiory zbóż w podziale na gatunki przedstawiają się następująco:

  • pszenicy – 10,5 mln ton,
  • żyta – 2,7 mln ton,
  • jęczmienia – 3,5 mln ton,
  • pszenżyta – 4,6 mln ton,
  • mieszanek zbożowych – 3 mln ton,
  • owsa – 1,4 mln ton,
  • kukurydzy – 4,1 mln ton

Źródło: FAMMU/FAPA

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl