Aktualności

Polska z największym zatrudnieniem w sektorze biopaliw w UE w 2020 r.

IRENA opublikowała tradycyjny raport “Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2021” dotyczący zatrudnienia w OZE.

Najważniejsze ustalenia są następujące:

  • Globalnie sektor OZE to 12 mln miejsc pracy w 2020 r., wzrost o 0,5 mln w stosunku do roku poprzedniego – pomimo pandemii;
  • Biopaliwa, drugim, po fotowoltaice, sektorem z największą liczbą miejsc pracy. Wynik 2,4 mln etatów (20% globalnego zatrudnienia w OZE) to lekki spadek w stosunku do 2019 r. – co jest związane z mniejszą produkcją wywołaną mniejszym zapotrzebowaniem na energię w transporcie w ogóle i trudniejszą konkurencją z tanią ropą naftową;
  • Polska jest na ósmym miejscu w globalnym Top10 miejsc pracy w sektorze biopaliw – jest to pierwszy kraj europejski, a ranking otwiera Brazylia – 36% wszystkich miejsc pracy w biopaliwach.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl