Aktualności

Podsumowanie COP26

W dniach 31.10-13.11 odbyła się w Glasgow 26. Konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP26, przeniesiony z ubiegłego roku w związku z pandemią COVID19.

Na ten czas przypadał koniec 5-letniego okresu rewizji NDC (nationally determined contributions), czyli krajowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Zaktualizowane krajowe wkłady pozwalają myśleć o ograniczeniu wzrostu globalnej temperatury do 2,1-2,4oC (vs. 2,7-3,0oC przed rewizją w Glasgow), jednak to nadal daleko od zobowiązań Porozumienia paryskiego mówiącego o ambitnej trajektorii maks. 1,5oC  względem czasów przedprzemysłowych. Z tego też względu przyspieszono o 3 lata termin zbierania NDC na rok 2030 – mają być złożone do końca 2022 r.

Zawarte porozumienie, czyli Pakt klimatyczny z Glasgow, zawiera ponadto:

  • Wezwanie krajów, które nie zaplanowały wyzerowania emisji GHG do okolic połowy wieku, do przedstawienia takiej strategii razem z konkretami dotyczącymi planowanych kroków i harmonogramu
  • Uzgodnienie zakresu sprawozdawczości w obszarze klimatu – tak by od 2024 roku dostępne były zestandaryzowane dane dot. emisji w każdym kraju
  • Podwojenie kwoty przeznaczonej na adaptację do zmian klimatu dl a krajów rozwijających si
  • Ogłoszenie przez UE i USA planu ograniczenia emisji metanu do 2030 r. o 30% (niejednogłośnie – np. Polska nie podpisała się pod tym zobowiązaniem)
  • Porozumienie w sprawie odejścia od węgla (niestety w formie „phase down” – ograniczenia, a nie „phase out” – wyeliminowania) w krajach rozwiniętych w latach 30. XXI w., a w krajach rozwijających się – w latach 40. Polska omyłkowo pierwotnie podpisał się pod pierwszym zobowiązaniem, ostatecznie deklarując rok 2049 jako datę eliminacji węgla jako paliwa.

Kolejny szczyt odbędzie się w przyszłym roku w Egipcie.

Opracowano na podstawie: Nauka o Klimacie, Teraz-Środowisko, Euractiv

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl