Aktualności

PKBiPB: Zbożowcy murem za biopaliwami!

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Zbożowcy murem za biopaliwami!

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oficjalnie przystąpił do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! Jest to już kolejna organizacja rolnicza, która formalnie dołączyła do grona koalicjantów, dzięki czemu biopaliwowy alians współtworzy już 12 związków i stowarzyszeń branżowych reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego biopaliw w Polsce.

Dołączenie Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych jest dla mnie szczególnym powodem do satysfakcji, ponieważ istotnie poszerzyła się dzięki temu reprezentatywność głosu Koalicji z perspektywy kluczowego dla branży ogniwa, jakim są producenci rolni. Istotą biopaliw, tak jak większości sektorów rolno-spożywczych, jest bowiem oparcie na lokalnie dostępnych surowcach, więc ten głos i to wsparcie ze strony PZPRZ jest dla nas tym bardziej cenne i ważne. Nasza biopaliwowa rodzina ponownie się powiększyła, co jest wyraźnym sygnałem, że branża odgrywa bardzo istotną rolę dla rodzimej gospodarki i rolnictwa” – powiedział Zygmunt Gzyra, Przewodniczący PKBiPB, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

„Dołączenie PZPRZ na zasadzie oficjalnego przystąpienia do Koalicji to tylko czysta formalizacja naszego wsparcia dla branży biopaliw, jakiego zrzeszeni w naszym Związku producenci zbóż udzielają branży i samej Koalicji od lat. Nasze przystąpienie zbiega się z trwającymi pracami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad wdrożeniem benzyny E10, co byłoby milowym krokiem dla krajowego rynku bioetanolu umożliwiając zagospodarowanie na ten cel co najemniej 0,5 mln ton zbóż. Wierzymy, że w Koalicji nasz głos w tej sprawie będzie mocniejszy i bardziej dostrzegalny – stwierdził Stanisław Kacperczyk, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

***

Warszawa, 10 marca 2023 r.

KOMUNIKAT PRASOWY PKBiPB Zbożowcy murem za biopaliwami!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl