Aktualności

PKBiPB: biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH
„Biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu”

„Ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych czy napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. (…) Rozwiązaniem są biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie, poza energią elektryczną i wodorem.” –  to jedna z konkluzji opublikowanego w dniu 29 listopada 2022 r. raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy”.

Dokument szeroko podejmujący kwestie związane z przyszłością sektora transportowego powstał z inicjatywy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego we współpracy z organizacjami branżowymi m.in. z Polską Koalicją Biopaliw i Pasz Białkowych i Krajową Izbą Biopaliw oraz uznanymi ośrodkami badawczymi tj. Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym. Raport kompleksowo podchodzi do zagadnienia dekarbonizacji transportu przedstawiając poszczególne technologie i rozwiązania jednocześnie wskazując na koszty ich wdrożenia oraz kluczowe wyzwania związane z możliwością realizacji ambitnych celów klimatyczno-energetycznych w obszarze mobilności.

„Biopaliwa poprzez swój odnawialny charakter istotnie ograniczają uciążliwość środowiskową paliw transportowych, ale jednocześnie mają pozytywny wpływ na budowanie bezpieczeństwa w obszarze ich dostaw. Wykorzystywanie własnego potencjału w zakresie produkcji, a następnie rynkowej inkorporacji biokomponentów powinno być jednym z priorytetów krajowej polityki energetycznej, ale też rolnej, ponieważ mamy doskonałą bazę surowcową do wytwarzania biopaliw. To ważne, że raport wymienia je wśród kluczowych technologii zielonego transportu” – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Jak czytamy w raporcie „Biopaliwa już teraz przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i dywersyfikacji źródeł energii w transporcie. Ich rozwój wspiera innowacyjność, co także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w gospodarce Unii Europejskiej i zmniejsza stopień uzależnienia od importu kopalnych surowców energetycznych, m.in. z Rosji.”

***

Raport „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy”w pełnej wersji elektronicznej PDF jest dostępny m.in. na stronie internetowej POPIHN oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Warszawa, 1 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT PRASOWY PKBiPB „Biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu”

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl