Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”

 

Krajowa Izba Biopaliw ma przyjemność objąć Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” organizowaną przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK w Toruniu, która odbędzie się w dniach 09-11 czerwca 2021 r. w Toruniu,  w tzw. formule hybrydowej, czyli przy jednoczesnej transmisji obrad w trybie online.

Panele konferencyjne obejmują w szczególności tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim oraz znaczenia poszczególnych postaci technologii OZE, w tym wodoru, biometanu, elektrowni wiatrowych onshore oraz offshore, a także fotowoltaiki. Podczas dwóch pierwszych dni swoje prelekcje wygłoszą eksperci związani z energetyką oraz prawem energetycznym, ostatniego zaś doktoranci i studenci.

Słowo od Organizatorów:
Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych, która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk nad prawnym znaczeniem Green Dealu”.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl