Aktualności

Nadzór następczy nad importem bioetanolu

w dniu 3 listopada Komisja Europejska wydała Rozporządzenie Wykonawcze 2020/1628 wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych. Mechanizm nadzoru pozwala w wybranym okresie, w tym wypadku przez rok, monitorować ilości bioetanolu importowanego do UE, co umożliwi szybką i adekwatną reakcję w momencie stwierdzenia zagrożenia dla producentów unijnych. Jest to odpowiedź na istotne ryzyko wobec wzrostu poziomu importu bioetanolu do UE w latach 2017-2019 o 512%, przy konsumpcji zwiększonej jedynie o 10%.

Procedura, zainicjowana przez Francję, została poparta przez wiele krajów członkowskich UE, w tym Polskę, dzięki ścisłej współpracy KIB z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl