Aktualności

Litewsko-polska misja poświęcona bioenergii i efektywności energetycznej

Krajowa Izba Biopaliw, we współpracy z World Bioenergy Association i litewskim Stowarzyszeniem Biomasy Energetycznej LITBIOMA, serdecznie zaprasza do udziału w Litewsko-Polskiej Misji „Bioenergia” pod egidą Ministerstwa Energetyki Republiki Litewskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Impreza odbędzie się w dn. 4 czerwca 2019 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Zapewnione zostanie tłumaczenie litewsko-polskie.

Uczestnicy Misji będą dzielić się doświadczeniami i prezentować najnowocześniejsze technologie, a także omawiać wydarzenia rynkowe i polityczne. Oczekuje się, że w misji udział weźmie 60 delegatów z Litwy i Polski (burmistrzowie i politycy gminni, kierownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych, producenci technologii i dostawcy biomasy), którzy będą mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem w drodze do niezależności energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii, jak i znalezienia sposobów wzajemnej pomocy w tym zakresie.

Oprócz interesujących wystąpień liderów branży planowane są również wizyty studyjne w dwóch zakładach: Petrasiunai CHP — będzie to praktyczny przykład realizacji komunalnego zaopatrzenia w ciepło z bioenergii na Litwie oraz „Grigeo Grigiskes” – grupie przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i drzewnego, która zaprezentuje praktyczny przykład wykorzystania bioenergii w przemyśle.

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne, ale prosimy pamiętać, że wymagana jest rejestracja e-mailowa pod adresem egle.tauraite@biokuras.lt do 30 maja b.r.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl