Aktualności

Komunikat prasowy w sprawie konieczności nałożenia tymczasowych ceł wyrównawczych na przywóz biodiesla z Argentyny

Od kilku miesięcy europejski sektor biodiesla apelował do Komisji Europejskiej o nałożenie tymczasowych ceł wyrównawczych na nieuczciwie importowany biodiesel z Argentyny przed upływem prawnego terminu 31 października br. Obecnie tymczasowe obowiązki, a ostatecznie finalne cła będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości unijnego przemysłu biodiesla oraz całego łańcucha wytwórczego, w tym rolnictwa UE. W tej sprawie zwrócono się do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w związku z czym w dniu wczorajszym tj. 18 października miała miejsce oficjalna rozprawa, a z przedstawicielami Komisji spotkało się wielu reprezentantów unijnego przemysłu biodiesla.

Europejski przemysł biodiesla, stowarzyszenia rolników UE i unijny przemysł przetwórstwa nasion roślin oleistych są zaniepokojone bezczynnością władz UE względem obrony interesów unijnego sektora biodiesla przed nieuczciwym przywozem ogromnych ilości biodiesla z Argentyny. W lipcu i sierpniu bieżącego roku przepływy handlowe z tego kraju osiągnęły najwyższy poziom (mimo, że rejestrację wszystkich przywozów wprowadzono dopiero od czerwca) 241 tys. ton w lipcu odpowiadające 25% całości rynku europejskiego w tym miesiącu. Przez ostatni rok import subsydiowanego argentyńskiego biodiesla na teren Unii Europejskiej stanowił łącznie 1, 622 000 ton i często był sprzedawany w zaniżonej cenie w stosunku do rzeczywistego kosztu surowców, a tym samym poważnie przyczyniając się do zaniżonej opłacalności europejskich producentów.

Po przeprowadzeniu dochodzenia, które rozpoczęło się w styczniu tego roku, Komisja jasno określiła, że argentyńscy eksporterzy są silnie subsydiowani i grożą wywołaniem dużych strat dla całego unijnego sektora biodiesla, co niesie za sobą poważne zagrożenie dla przemysłu, miejsc pracy oraz dochodów rolników. Zostały spełnione wszystkie warunki do ustanowienia przez Komisję w trybie pilnym tymczasowych ceł wyrównawczych w wysokości 30% importu biodiesla z Argentyny. Bez konkretnej przyczyny, także podczas wczorajszego przesłuchania odnosi się wrażenie, że Komisja jest niechętna do nakładania tego typu tymczasowych obowiązków.

Na końcu przesłuchania Pani Kristell Guizouarn, prezes EBB, oświadczyła: „Przedstawiliśmy Komisji jasną informację, że nie ma powodu, aby nie nakładać ceł tymczasowych i obowiązki te są bardzo potrzebne w celu obrony naszego europejskiego przemysłu przed importem pochodzącym z Argentyny. Zgodnie z zasadami, jeśli wszystkie warunki zostają spełnione, tak jak w tym przypadku, Komisja powinna nałożyć takie środki.” Przedmiotowa prośba pochodzi nie tylko ze strony przemysłu UE lecz także od unijnych rolników oraz wielu państw członkowskich Unii Europejskiej nakłaniających Komisję do działania (sześć z nich wystosowało nawet bezpośrednie pismo do Członka Komisji – Malmstrom, aby skłonić ją do nałożenia tymczasowych obowiązków).

Ponadto w sytuacji gdyby nie nałożono ceł tymczasowych, wówczas nałożenie przez Unię obowiązku z mocą wsteczną na import z Argentyny, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich miesięcy stałoby się niemożliwe. EBB nalega, aby Komisja zaczęła działać w tej sprawie tak szybko, jak jest to możliwe i bez żadnych dylematów rozważyła powagę praktyk Argentyny w przeciągu ostatnich kilku miesięcy.

Zgodnie z dochodzeniem, które rozpoczęło się w styczniu tego roku, Komisja jasno określiła fakt, że argentyńscy eksporterzy są silnie subsydiowani i obawiają się z powodu dużych strat w stosunku do całego sektora europejskiego biodiesla.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl