Aktualności

Komunikat prasowy PSPO w sprawie jednolitych stawek VAT

Zachęcamy do przeczytania komunikatu prasowego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju „Jednolite stosowanie preferencyjnych stawek sposobem na ostateczną likwidację problemu wyłudzeń VAT w obrocie olejem i śrutą”. 

Warszawa, 20.12.2018

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO:

Jednolite stosowanie preferencyjnych stawek

sposobem na ostateczną likwidację problemu wyłudzeń VAT w obrocie olejem i śrutą”

Ministerstwo Finansów pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy VAT-owskiej. Według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju jest to doskonała okazja do ostatecznej likwidacji problemu wyłudzeń VAT w obrocie produktami przetwarzania nasion roślin oleistych. Ich genezą, zarówno w przypadku oleju, jak i śruty są dwie różne stawki podatkowe obowiązujące na ten sam towar. Dlatego branża olejarska skupiona w PSPO w swoim stanowisku sformułowanym do resortu finansów w ramach zakończonych w ostatnich dniach konsultacji społecznych projektu ustawy z dnia 8 listopada 2018 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa wniosła o umożliwienie stosowania jednolitej, preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 5%
w odniesieniu do wszystkich olejów roślinnych, a także utrzymanie dotychczasowej możliwości stosowania preferencyjnej stawki 8% i ujednolicenie podatku do tego poziomu w przypadku wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzących z przerobu rzepaku.

Członkowie PSPO w wyniku przerobu nasion roślin oleistych, głównie oczywiście rzepaku, produkują oleje roślinne, które należą do kategorii olejów jadalnych na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Oczywiście olej ten ma różne finalne przeznaczenie tj. trafia do celów spożywczych lub na biopaliwa, co dotyczy wręcz większości wolumenu krajowej produkcji, ale dopóki nie zostanie przerobiony na produkt stricte techniczny tj. biokomponent w formie estrów, cały czas jest olejem roślinnym posiadającym cechy jadalności. Dlatego też po raz kolejny już podjęliśmy kwestię usunięcia pojęcia „jadalności” w odniesieniu do oleju rzepakowego z preferencyjną stawą VAT 5%, która powinna obowiązywać na wszystkie oleje niezależnie od ich finalnego przeznaczania. Tak dzieje się zresztą w praktyce, ale wobec braku zdefiniowania „jadalności” w ustawie VAT wciąż pojawiać się mogą wątpliwości interpretacyjnie, nowelizacja ustawy daje więc możliwość ostatecznego rozwiązania tej kwestii. Co również warte podkreślenia – w zgodzie z unijną dyrektywą VAT-owską” – powiedział Mariusz Szeliga,Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Projekt nowelizacji ustawy VAT zakłada utrzymanie w zasadniczo niezmienionym zakresie możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% m.in. na towary i usługi zwykle wykorzystywane w produkcji rolniczej. W wykazie „Towarów zwykle używanych w rolnictwie” wymienia się m.in. surowce paszowe sklasyfikowane w grupie CN ex 12, zabrakło jednak tu wysokobiałkowych komponentów paszowych takich jak makuchy i śruty oleistych, co miejmy nadzieję jest jedynie niedopatrzeniem w związku z generalnym odejściem od kodów PKWiU w ustawie. Ewentualne bowiem wyłączenie śruty rzepakowej czy sojowej – zważywszy na skalę zastosowania w produkcji zwierzęcej – istotnie podwyższy koszty, czego dalszą konsekwencją będzie wzrost cen żywności. Dlatego wnieśliśmy do ministerstwa o stosowne uzupełnienia przepisów o właściwy kod CN o tj. grupę ex 23, oraz ujednolicenie przy tej okazji stawki VAT do preferencyjnego poziomu 8%, ponieważ w obecnej sytuacji stosowania dwóch różnych stawek (8% i 23%) dochodzi do wyłudzeń podatku ze szkodą  dla Budżetu Państwa – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

———————————————————————————————–

Więcej informacji:Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO
tel. 661 301 906
e-mail: a.stepien@pspo.com.pl

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl