Aktualności

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych nt. krajowej produkcji biokomponentów w 2019 roku

KOMUNIKAT PRASOWY

W 2019 roku wzrosła krajowa produkcja biokomponentów, a wraz z nią znaczenie sektora dla utrzymania opłacalności rolnictwa w Polsce oraz całej gospodarki”

Krajowa produkcja biokomponentów zanotowała w 2019 roku kolejny wzrost, co znajduje swoje bezpośrednie przełożenie na zwiększony i stabilny popyt na surowce rolne, generuje produkcję pasz białkowych oraz miejsca pracy. Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rodzimi wytwórcy wyprodukowali w ubiegłym roku ponad 960 tys. ton estrów metylowych. Wiodącym surowcem pozostaje olej rzepakowy, którego wykorzystano na ten cel prawie 870 tys. ton oleju rzepakowego. Z kolei produkcja bioetanolu osiągnęła łącznie ponad 285 tys. m3, co umożliwiło efektywne zagospodarowanie m.in. ponad 511 tys. ton ziarna kukurydzy.

„Można powiedzieć, że działania Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, której Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest aktywnym członkiem, przynoszą wymierne efekty. Od samego początku podkreślamy rolę biopaliw, jaką odgrywają one dla stabilizacji rynków rolnych, co również po części przynajmniej przyświecało ubiegłorocznej nowelizacji ustawy biopaliwowej. Tegoroczna sytuacja obecnie jest jednak zupełnie inna – niezwykle trudna i dynamiczna w związku z pandemią koronawirusa, która będzie miała z pewnością przełożenie na ogólny obraz rynku paliw w całym 2020 roku. A od tego będzie zależeć czy wykorzystanie rzepaku będzie równie stabilne jak w poprzednich latach. Te 850-870 tys. ton oleju rzepakowego, które trafiało do produkcji biodiesla w ostatnich latach miało kluczowe znaczenie dla całego łańcucha dostaw od producentów nasion poczynając.”

– powiedział Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB.

W przypadku obu rodzajów biokomponentów wyniki produkcyjne krajowych wytwórców stanowią rekordowe pod tym względem osiągnięcia. W porównaniu do 2018 roku rodzima podaż estrów wzrosła aż o ponad 70 tys. ton, natomiast produkcja bioetanolu zwiększyła się o niemal 30 tys. m3. Bezpośrednim tego efektem dla rolnictwa jest wzrost zużycia rzepaku o ponad 20 tys. ton oraz ziarna kukurydzy o ponad 60 tys. ton. W przypadku produkcji bioetanolu wzrosło również zużycie destylatów pozyskiwanych z gorzelni rolniczych, z kolei spadł udział melasy (o ponad 25 tys. ton do zaledwie 7,5 tys. ton). W produkcji biodiesla uwagę także zwraca wzrost wykorzystania zużytego oleju posmażalniczego.

„Wzrost produkcji biokomponentów w ostatnich latach ma przełożenie na producentów rolnych, tłocznie oleju rzepakowego oraz gorzelnie, co pokazują dane KOWR, ale należy również nieco szerzej spojrzeć na to przez pryzmat całej gospodarki. Branża biopaliw w Polsce zapewnia bowiem ponad 41 tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy1, co jest najwyższym wynikiem w całej Europie! W obecnej sytuacji nie do przecenienia jest także towarzysząca biokomponentom produkcja pasz wysokobiałkowych tj. śruty rzepakowej i DDGS-u na łącznym poziomie ponad 1,7 mln ton, jak również bezpośrednie zaangażowanie wytwórców bioetanolu w zapewnienie dostaw środków odkażających.”

– powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.

***

Warszawa, 17.04.2020 r.

Więcej informacji:

Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO / KIB
e-mail: adam.stepien@kib.pl

1 źródło: Raport EurObserv’ER „The state of renewable energies in Europe”, https://kib.pl/raport-eurobserver-the-state-of-renewable-energies-in-europe/

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl