Aktualności

Komunikat Koalicji ws. ostrzeżenia Ministerstwa Finansów

9 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów, działając w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, opublikowało na swoich stronach internetowych otwarty list ostrzegawczy w sprawie procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie olejem rzepakowym.

„Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju już od dłuższego czasu podejmuje działania na forum administracji publicznej ukierunkowane na wyeliminowanie z rynku licznych niestety przypadków oszustw w zakresie podatku VAT, które występują w obrocie olejem rzepakowym. List ostrzegawczy literalnie potwierdza skalę problemu oraz nadużyć jakże negatywnie wpływających nakonkurencyjność krajowych tłoczni oraz wpływy do budżetu Państwa. Konieczne jest wprowadzenie zmian prawnych dla wyeliminowania tego problemu” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Ministerstwo Finansów w liście w sposób jednoznaczny wskazuje, że stosowanie przez nieuczciwe podmioty 23% stawki VAT w odniesieniu do dostaw jadalnego oleju rzepakowego niezależnie od jego dalszego przeznaczenia stanowi oszustwo podatkowe oparte często jednocześnie na celowej zmianie w dokumentach potwierdzających transakcję sprzedaży rodzaju sprzedawanego oleju – z oleju jadalnego opodatkowanego stawką VAT 5% na tzw. olej techniczny. Przepisy ustawy 
o podatku akcyzowym nie uzależniają bowiem zastosowania obniżonej stawki VAT od sposobu wykorzystania oleju rzepakowego przez nabywcę, a jedynie od posiadania przez niego, w momencie dostawy, cechy jadalności.

„Już ponad rok temu Koalicja Na Rzecz Biopaliw wskazywała na ogromną skalę oszustw VAT w obrocie olejem rzepakowym w swoim specjalnym komunikacie prasowym. List ostrzegawczy traktujemy jako krok w dobrą stronę, albowiem wreszcie w sposób oficjalny Ministerstwo Finansów odniosło się do problemu dostrzegając konieczność podjęcia działań zaradczych. Tym niemniej sama publikacja listu nie jest rozwiązaniem, na które liczy branża olejarska. Potrzebne są trwałe, legislacyjne mechanizmy, które nie będą dawały pola do złej interpretacji przepisów umożliwiającej wyłudzenia” – skomentował Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.

W swoim liście Ministerstwa Finansów i Rozwoju wskazują jednocześnie, że w przypadku bezpośredniego zetknięcia się z przypadkami stosowania 23% stawki VAT w odniesieniu do jadalnego oleju rzepakowego należy niezwłoczne poinformować o tym fakcie służby kontroli skarbowej jako próbie uwikłania w oszukańczy proceder wyłudzenia podatku.

„Rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebie trwałego rozwiązania problemu jest co najmniej kilka, jak choćby rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT tzw. reverse charge, który doskonale sprawdził się w realiach polskich na rynku stali” – komentuje sprawę Arkadiusz Burczyński, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – „W tym kontekście liczymy, że Ministerstwo Finansów nie poprzestanie jedynie na publikacji listu ostrzegawczego” – dodał.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl