Aktualności

Koalicja o planie KE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
na temat nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym


11 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystej i bardziej konkurencyjnej Europy” (COM(2020) 98 final).

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych złożyła do Ministerstwa Rozwoju opinię na temat komunikatu, wskazując na generalną konieczność bezpośredniego skorelowania zaktualizowanego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym z pozostałymi elementami Europejskiego Zielonego Ładu. Z punktu widzenia właściwej dla Koalicji części sektora przemysłu rolno-spożywczego, stosowne inicjatywy legislacyjne UE muszą szczególnie ulec bezpośredniej harmonizacji zarówno z ramami prawnymi dla europejski polityki energetycznej wyrażonymi poprzez nową dyrektywą w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (RED2) oraz dyrektywę o systemie handlu emisjami (ETS), zrewidowaną w ramach aktualizacji dyrektywy ETD polityką fiskalną, jak również opracowywaną strategią dla sektora żywnościowego „od pola do widelca”.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl