Aktualności

KIB partnerem tegorocznego Festiwalu Ekoenergetyki

W dniach 21-23 listopada 2017 r. w Opolu odbyła IX już edycja Festiwalu Ekoenergetyki. Festiwal jest kontynuacją pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w Polkowicach, które w ubiegłych latach, po przeniesieniu do Opola i rozszerzeniu o „Eko-Moto-Forum”, przyjęło formułę rzeczonego festiwalu – w końcu takie miasto zobowiązuje! Od 3 lat Festiwal obejmuje problematykę OZE, efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego, ale także właśnie szeroko pojętego zrównoważonego transportu.

I to właśnie ta kwestia zadecydowała o aktywnym włączeniu się w promocję festiwalu przez Krajową Izbę Biopaliw, która nie tylko była oficjalnym partnerem tegorocznej edycji wydarzenia, ale istotnie zaznaczyła swoją obecność w programie merytorycznym. W szczególności, swoją wizualizację w Opolu skoncentrowaliśmy na włączeniu sektora biopaliw w rozważania „Do jakich paliw należy przyszłość motoryzacji”. Te rozpoczęły warsztaty dobrych praktyk, które z uwagi na miejsce odbywania festiwalu tj. siedzibę Politechniki Opolskiej zgromadziły całkiem pokaźną liczbę studentów.

Podczas warsztatów wspólnie z przedstawicielem firmy Bioagra SA przedstawiliśmy prezentację pt. „Zastosowanie bioetanolu w motoryzacji”, która była okazją do przybliżenia nie tylko samego zagadnienia stosowania biopaliw w Polsce i na świecie, ale również działalności Zakładu Produkcyjnego Etanolu „Goświniowice” oraz wspólnej inicjatywy KIB i Bioagry, jakim jest projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG 2 pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”, akronim CROPTECH. Bioagra SA jest największym producentem bioetanolu w Polsce i jednocześnie aktywnym członkiem wspierającym naszej organizacji. Od początku 2017 roku aktywnie realizowany jest kompleks poddziałań „Biopaliwa – ryzyka, wyniki, doświadczenia”, którego celem jest m.in. promowanie wyników projektu uzyskiwanych w części doświadczalno-wdrożeniowej oraz samej idei potrzeby rozwoju biopaliw zaawansowanych w Polsce. Wśród zadań Krajowej Izby Biopaliw znajduje się ponadto przeprowadzenie wieloaspektowej analizy oceny ryzyka inwestycyjnego i możliwości rozwoju działalności wytwórczej biopaliw zaawansowanych w Polsce, która wobec szeregu wciąż pojawiających się w tym zakresie wątpliwości – tak stricte prawnych, jak i typowo technologicznych oraz biznesowych – niechybnie powinna towarzyszyć każdej dużej inwestycji w innowacyjny kierunek gospodarczy.

Niezwykle wyraźnego akcentu projektu CROPTECH, którego liderem z perspektywy naukowej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nie zabrakło również na EkoMotoForum „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko”, podczas którego na temat nowych generacji biopaliw swoją prezentację wygłosił przewodniczący konsorcjum projektowego prof. Stanisław Karpiński. Jego wystąpienie spotkało się z ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem uczestników i było szeroko komentowane także podczas kolejnej części festiwalu, jaką był zorganizowany pod tym samym hasłem przewodnim co warsztaty dobrych praktyk tj. „Do jakich paliw należy przyszłość motoryzacji” panel dyskusyjny. I w tym przypadku nie zabrakło obecności Krajowej Izby Biopaliw, gdyż przypadł mi zaszczyt udziału w tym wydarzeniu wspólnie z uznanymi ekspertami w dziedzinie paliw alternatywnych i odnawialnych m.in. Bogusławem Pijanowskim, Zastępcą Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz prof. Krzysztofem Biernatem kierującym Polską Platformową Technologiczną Biopaliw.

Niezwykle miłym akcentem Festiwalu jest wieńcząca ostatni dzień wydarzenia uroczysta gala wręczenia statuetek i wyróżnień Zielonego Feniksa, które to od 2014 roku przyznawane są w również kategorii ekomotoryzacji. Można powiedzieć, że było to niezwykle udane podsumowanie udziału Festiwalu również dla konsorcjum realizującego projekt CROPTECH, jako że na wniosek Krajowej Izby Biopaliw kapituła Zielonego Feniksa przyznała statuetkę za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekomotoryzacji prof. Stanisławowi Karpińskiemu, natomiast Bioagra SA otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji. W tym miejscu raz jeszcze serdecznie gratuluję naszym partnerom i miejmy nadzieję, że jest to świetny prognostyk na przyszłość i inspiracja do dalszej pracy i wysiłków na rzecz rozwoju produkcji i wykorzystania zrównoważonych biopaliw w Polsce.

Adam Stępień
Krajowa Izba Biopaliw

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl