Aktualności

Fundusze europejskie na OZE w transporcie

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło na swoich stronach uruchomienie Konkursu 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie”: 

· Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

·  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

·  Ścieżka tematyczna: Odnawialne Źródła Energii w transporcie.

·  Wartość kosztów kwalifikowalnych:

Ø projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;

Ø pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych zagadnieniach badawczych obejmujących m.in.:

·  Opracowanie technologii wytwarzania biokomponentów z surowców z zał. 1 część A ustawy o biokomponentach i biopaliwach

·  Opracowanie technologii zwiększających wydajność wytwarzania biokomponentów z surowców spożywczych i paszowych oraz surowców z zał. 1 część A i B ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

·  Opracowanie technologii produkcji odnawialnych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego.

Pełna lista obszarów tematycznych, do których skierowany jest konkurs znajduje się w załączniku nr 3.

Pełna dokumentacja dotycząca konkursu wraz z jego ogłoszeniem dostępna jest na stronie NCBiR: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/4-1-1-1-2020/

Termin naboru upływa z dniem 10 lipca br.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl