Aktualności

EurObserv’ER o OZE w transporcie

EurObserv’ER opublikował doroczny raport „Renewable energy in transport barometer” prezentujący informacje na temat zaangażowania energii odnawialnej w transporcie na przestrzeni lat 2019-2020.

Wśród prezentowanych danych znajdują się m.in. następujące informacje:

  • generalnie w UE odnotowano spadek wykorzystania biopaliw w transporcie w wys. 1,5%, związany ze zmniejszoną przez pandemię mobilnością i zapotrzebowaniem na energię w ogóle, ale w dużej mierze skompensowany zwiększeniem ambicji wobec zaangażowania OZE i celu RES-T na 2020;
  • W Polsce w 2019 r. wykorzystano biopaliwa odpowiadające następującej wartości energetycznej (w ktoe): biodiesel – 837,8, bioetanol – 187,3. W 2020 r. szacunki na podstawie „Energy Balance – early estimates” Eurostatu mówią o wartościach odpowiednio: 864,4 i 89,6;
  • Dodatkowo w naszym kraju w roku 2019 wykorzystano 91,3 ktoe energii elektrycznej z OZE, z czego 92% przypadło transportowi kolejowemu;
  • W 2019 zainstalowanych było 837 publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych, zaś w roku 2020 – 1691;
  • Szacunki za 2020 r. plasują Polskę na 6. miejscu w Unii Europejskiej pod kątem wykorzystania biopaliw w transporcie.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl