Aktualności

Relacja z Konferencji Krajowej Izby Biopaliw “Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania” 28-29 września 2022 r.

W dniach 28-29 września 2022 roku w hotelu Windsor w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim odbyła się XI edycja Konferencji Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”. 

Wydarzenie otworzył uroczysty bankiet w dniu 28 września, podczas którego Prezes Zygmunt Gzyra wręczył w imieniu Stowarzyszenia pamiątkowe statuetki osobom wspierającym branżę biopaliwową. Swoje statuetki osobiście odebrali Posłowie na Sejm RP Mieczysław Kasprzak oraz Czesław Siekierski. Podczas uroczystości Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień odczytał list od byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obecnie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, który nie mógł odebrać wyróżnienia osobiście. Wśród wyróżnionych statuetkami znalazł się również jeden z założycieli naszej organizacji i wieloletni jej Wiceprezes Zarządu Stanisław Rosnowski. Bankiet był doskonałą okazją do rozmów uczestników konferencji w miłej, nieco mniej formalnej atmosferze przy dźwiękach muzyki i kolacji.

9 września odbyła się merytoryczna część konferencji, którą – po oficjalnym otwarciu przez Prezesa Zygmunta Gzyrę – moderowała Redaktor Naczelna portalu Teraz Środowisko Marta Wierzbowska-Kujda. Pierwszy panel dotyczący otoczenia regulacyjnego i geopolitycznego otworzył Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw Polskiej Organizacji Przemysłu      i Handlu Naftowego, wystąpieniem pt. „Polski rynek paliw – zmiany i wyzwania”. W dalszej kolejności mecenas Wojciech Kotala    z Kancelarii Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe podsumował tegoroczne prace nad nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Temat zmian prawnych w obszarze biopaliw kontynuował w tym samym panelu mecenas Krzysztof Rutkowski z Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy, przedstawiając szczegółowe wyliczenia dotyczące możliwości realizacji celów wskaźnikowych poprzez obligatoryjny blending i mechanizmy towarzyszące NCW.

Panel drugi dedykowany aspektom technologicznym otworzył Prezes Zarządu Flottweg Polska Daniel Olszewski, który przedstawił zaawansowane technologie oferowane przez firmę branży biopaliwowej, wskazując na bezpośrednią synergię rozwoju Flottweg i krajowego rynku wytwórczego biokomponentów. Następnie Olli Pylkkänen z Neste Oyj omówił o perspektywy dla rynku HVO. Rozwój technologiczny jako sposób na wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa przedstawił z kolei Łukasz Surma z AT Agrar-Technik, Członka Wspierającego KIB, a po nim Jacek Janeczko z Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. omówił kompleksową realizację branży AKPiA dla obsługi innowacyjnych technologii na rynku biopaliw.

Po przerwie kawowej rozpoczął się trzeci panel konferencji dotyczący kwestii jakościowych i zrównoważonego rozwoju. Otworzyła go dr Delfina Rogowska z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiając zmiany            w certyfikacji KZR po 2023 r. Następnie Dyrektor GeneralnyTechnoilogy Tomasz Nowak przybliżył uczestnikom konferencji globalne trendy na rynku HVO i SAF oraz rosnące znaczenie zaawansowanego oczyszczania olejów odpadowych (UCO, AF, POME). W dalszej kolejności Grzegorz Borówka z Orlen Południe S.A. przestawił kompleksowo obrane przez firmę kierunki rozwoju w obszarze biopaliw i biochemikaliów. Podkreślił, że projekty ukierunkowane na paliwa odnawialne, w tym biogaz i wodór, są przez Spółkę traktowane jako strategiczny kierunek dalszej dywersyfikacji działalności produkcyjnej. Szczególną uwagę słuchaczy zwróciła planowana inwestycja w fabrykę bioetanolu lignocelulozowego oraz uruchomiony już projekt glikolowy. Panel wieńczyło bardzo ciekawe wystąpienie Leszka Grochowskiego, który skupił uwagę uczestników na innowacyjnych kierunkach dla przemysłu oferowanych przez firmę Emerson. Trzeba przyznać, że rozwiązania Emerson oparte na technologiach bezprzewodowych w automatyce przemysłowej mogą robić wrażenie, ale przede wszystkim wychodzą naprzeciw optymalizacji kosztowej i organizacyjnej usprawniając znacznie nadzór nad utrzymaniem ruchu.

Kulminacyjnym punktem dnia była debata ekspercka, w której udział wzięli: Prezes Krajowej Izby Biopaliw Zygmunt Gzyra, Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Przemysław Bryksa, Dyrektor Departamentu Ropy i Paliw Transportowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, David Carpintero –Dyrektor Generalny ePURE oraz Andre Paula Santos z European Biodiesel Board. Dyskusja skoncentrowana była przede wszystkim na europejskich perspektywach stojących przed branżą biopaliw, czemu też służyła prezentacja wprowadzająca do debaty Davida Carpintero, poświęcona aktualnemu stanowi prac w Brukseli nad pakietem Komisji Europejskiej „Fit for 55”. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na niezwykle ambitne cele w obszarze transportu, które wymagają zdywersyfikowanego wachlarza technologii i surowców. W tym kontekście David Carpintero oraz Andre Paula Santos podkreślali rolę, jaką może i powinien odegrać bioetanol i biodiesel wytwarzany ze zrównoważonych surowców rolnych oraz odpadów i pozostałości. Kluczową w tym kontekście kwestią powinna być charakterystyka emisyjności paliw odnawialnych, ponieważ to redukcja śladu węglowego jest kluczowym elementem polityki klimatyczno-energetycznej UE. W dalszej części debaty nie zabrakło jednak również wątku krajowego i sytuacji związanej z tzw. „małą nowelizacją” ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do czego szczególnie odnieśli się Prezes KIB Zygmunt Gzyra oraz Dyrektor Przemysław Bryksa. Obaj podkreślili pilną potrzebę nowelizacji przepisów na 2023 rok m.in. poprzez ustanowienie współczynnika redukcyjnego NCW, co pozwoli na utrzymanie dotychczasowej struktury dostaw biokomponentów zdominowanej przez rodzimą produkcję. Przedstawiciel resortu klimatu i środowiska poinformował przy tej okazji również              o trwających w ministerstwie pilnych pracach nad aktem wdrażającym standard E10 w benzynach silnikowych, co ma się stać      w Polsce od początku 2024 roku.

O sukcesie tegorocznej edycji konferencji świadczą pozytywne opinie uczestników, którzy w tym roku wyjątkowo licznie zdecydowali się na udział w wydarzeniu. W konferencji wzięło bowiem udział ponad 160 osób reprezentujących kilkadziesiąt firm  i instytucji związanych z branżą biopaliwową, paliwową i przemysłu rolno-spożywczego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejną, XII edycję „Biopaliw transportowych” w 2023 roku!

Patronat Honorowy nad tegorocznym wydarzeniem KIB objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu Państwowego – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Jacek Jaworski.

Partnerami strategicznymi konferencji były firmy: Flottweg Polska Sp. o.o.Orlen Południe S.A.Elektromontaż Kraków S.A.Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. oraz Neste Oyj.

Partnerami złotymi były firmy: Technoilogy s.r.l.AT-Agrar Technik Int. GmbHREDcertCabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.Bioerg Sp. z o.o., a także Emerson Process Menagement Sp. z o.o.

Naszymi Partnerami były firmy: Prochem S.A. oraz  Spomasz Pleszew S.A.

Patronat branżowy nad konferencją objęło Europejskie Stowarzyszenie Producentów Etanolu ePURE oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Patronat medialnym nad konferencją sprawowali: Magazyn BiomasaPortal e-petrol.plTeraz ŚrodowiskoPaliwa PłynneWorld Bioenergy AssociationPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny oraz Nasz Rzepak.

Międzynarodowemu charakterowi konferencji sprzyjało symultaniczne tłumaczenie na język angielski zapewnione przez doskonałych tłumaczy z firmy Bireta. Wydarzenie nie odbyłoby się w tak udanej oprawie gdyby nie świetna współpraca z zespołem hotelu Windsor Jachranka oraz wspomagającej nas firmy eventowej The Agencja.

                                                                Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!

                                                                                                     ************

Materiały z konferencji są dostępne dla uczestników tutaj.

 

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl