Aktualności

Relacja z XII Konferencji Krajowej Izby Biopaliw “Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania” 27-28 września 2023 r.

W dniach 27-28 września 2023 r. w Łochowie miała miejsce XII Konferencja Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe”. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła ok. 180 uczestników reprezentujących sektor wytwórczy biokomponentów, olejarski, gorzelniczy, paliwowy, technologiczny i inżynieryjny, szeroko pojętego otoczenia rolnictwa, jak również polityków, przedstawicieli administracji publicznej oraz krajowych i ogólnoeuropejskich organizacji branżowych. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Pierwszego dnia wydarzenia tj. 27 września 2023 r. odbył się uroczysty bankiet networkingowy, na początku którego w ramach oficjalnej części Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw Zygmunt Gzyra oraz Dyrektor Generalny Adam Stępień wręczyli wyróżnienia branżowe w formie statuetek KIB osobom, które szczególnie swoją postawą i działaniami wsparły w ostatnim czasie polski sektor biopaliw. Wśród uhonorowanych znalazło się dwóch wiceministrów rolnictwa: Rafał Romanowski, którego podczas gali reprezentowała dyrektor Lidia Kostańska odczytując okazjonalny list, jak również Janusz Kowalski wyróżniony przede wszystkim za utorowanie legislacyjnej ścieżki wdrożenia w Polsce benzyny E10. Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich przemawiając do uczestników konferencji podziękował Krajowej Izbie Biopaliw za efektywną współpracę na rzecz polskiego rolnictwa i przemysłu biopaliwowego wskazując na kolejne wyzwania stojące przed branżą i deklarując dalsze wsparcie ze strony resortu rolnictwa. Ponadto statuetką KIB wyróżnieni zostali: Prezes Zarządu Związku Gorzelni Polskich Łukasz Karmowski, dr Janusz Lubowicz z Instytutu Nafty i Gazu oraz mec. Wojciech Kotala z kancelarii Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe. Na 2023 rok przypada jubileusz 20-lecia Krajowej Izby Biopaliw i z tej okazji podczas gali wiceminister Janusz Kowalski odznaczył w imieniu ministra Roberta Telusa odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”: Prezesa KIB Zygmunta Gzyrę, Członków Zarządu KIB Dawida Bernego i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz mec. Wojciecha Kotalę. Dalszą część wieczoru wypełniły branżowe rozmowy przy wykwintnej kolacji i muzyce.

List okazjonalny Rafał Romanowski

28 września 2023 r. miała miejsce zasadnicza, merytoryczna część konferencji, w trakcie której wspólnie z naszymi znakomitymi prelegentami pochyliliśmy się nad najbardziej aktualnymi aspektami funkcjonowania branży biopaliw oraz trendami legislacyjnymi zarówno na poziomie krajowym, jak i ogólnoeuropejskim. Po oficjalnym otwarciu i wprowadzeniu przez Prezesa KIB Zygmunta Gzyrę odbyła się niezwykle interesująca debata pod przewodnim hasłem „Fit for 55: czy naprawdę gotowi?”, z którym zmierzyli się: Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-handlowej Polska-Azja oraz Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2012-2015, Marcin Korolec, Viceprezydent Transport&Environment, Wiceminister Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej w latach 2013-2015 oraz Mateusz Radecki, Wiceprezes PERN S.A. w latach 2021-2022. Moderatorem dyskusji, jak i całego dnia konferencyjnego, była Marta Wierzbowska-Kujda, Redaktor Naczelna portalu „Teraz Środowisko”, który objął wydarzenie swoim patronatem medialnym. Następnie z tegorocznymi zmianami w krajowej legislacji biopaliwowej zmierzył się w swojej prezentacji mec. Adrian Biały z Kancelarii Cabaj & Kotala.

Po przerwie kawowej Panel I „Paliwa, technologie, rynek” rozpoczął David Carpintero, Sekretarz Generalny ePURE prezentując najnowsze zmiany w europejskich ramach regulacyjnych dotyczących odnawialnego etanolu i implikacje dla europejskich producentów tego biokomponentu. Po tym wystąpieniu głos zabrała Joanna Wojsa z BP Polska Sp. z o.o. omawiając rolę biopaliw w dekarbonizacji transportu z perspektywy sektora paliwowego. Następnie Karol Bałys występując w imieniu partnera strategicznego konferencji Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. zaprezentował wybrane przykłady projektowo-wykonawcze realizacji w przemyśle biopaliwowym. Panel wieńczyła prezentacja przedstawiona wspólnie przez Łukasza Surmę z AT Agrar-Technik Int., członka wspierającego KIB i złotego partnera konferencji, oraz Lucasa Klettenhofera z firmy Brprocess na temat nowych rozwiązań technologicznych dla zwiększenia uzysków w istniejących i nowych instalacjach produkcyjnych biodiesla.

W temacie biodiesla pozostali również dwaj pierwsi prelegenci panelu II „Jakość, emisje, surowce”, jaki odbył się po przerwie na lunch i rozmowy kuluarowe.  Na jego początku Maciej Krawiec z Orlen Południe S.A., która to jest członkiem wspierającym KIB i jednocześnie był partnerem strategicznym wydarzenia, omówił praktyczne podejście firmy do pojęcia efektywności energetycznej w kontekście trwającej już „zielonej transformacji” spółki. Następnie głos zabrał Andre Paula Santos z European Biodiesel Board prezentując możliwości dekarbonizacji transportu ciężkiego poprzez zastosowanie wyższych mieszanek biodiesla oraz cele i założenia ogólnoeuropejskiej koncepcji branżowej zapisanej w tzw. „Manifeście B+”. W dalszej części panelu Gabriela Daigneault z Biura Systemów Certyfikacji Biomasy KZR INiG. System wprowadziła uczestników w szczegóły założeń dotyczących  funkcjonalności tzw. Unijnej Bazy Danych, która w zgodnych ocenach słuchaczy stanowi kolejne wyzwanie administracyjne dla łańcucha dostaw biopaliw. Tę część konferencji zakończył swoją prezentacją Jacek Szostkowski z UNIA ARAJ, złotego partnera konferencji, poświęconą innowacjom w suszeniu, magazynowaniu zbóż i nasion rzepaku przeznaczonych na produkcję biopaliw. Wystąpienie okazało się równie ciekawe jak intrygujący był sam jego tytuł z przewodnim hasłem „Elewatory przyszłości”.

Swoistego rodzaju „wisienką na torcie” i jednocześnie momentem kulminacyjnym wydarzenia był ostatni panel, w ramach którego odbyła się dyskusja ekspercka pt. „Benzyna E10 w Polsce” z udziałem znakomitych mówców: Dyrektora Departamentu Ropy i Paliw Transportowych MKiŚ Przemysława Bryksy, dr Jana Lubowicza z Instytutu Nafty i Gazu, reprezentującego Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego Jana Strubińskiego, Dyrektora Generalnego Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Michała Wekiery oraz reprezentującego gospodarza konferencji Zygmunta Gzyry. Po tej części Prezesowi KIB pozostało już jedynie podsumować, a następnie oficjalnie zamknąć konferencję, którą z dumą organizatora możemy uznać za udaną!

2 dni fantastycznych rozmów i dyskusji w dobrej, przyjaznej atmosferze, nowe relacje i znajomości oraz dogłębne poszerzanie wiedzy o polskim rynku biopaliw to wymierne korzyści XII konferencji KIB, której sukces nie byłby możliwy bez naszych patronów, partnerów, a przede wszystkim licznych uczestników, którym serdecznie dziękujemy! Najlepsi eksperci w roli prelegentów i niepowtarzalna aura miejsca, jakim jest Folwark Łochów sprawiły, tegoroczna edycja wydarzenia przeszła do historii jako sukces, który Krajowa Izba Biopaliw będzie chciała powtórzyć, a być może nawet przebić, przy okazji XIII konferencji „Biopaliwa transportowe”!

Do zobaczenia pod koniec września 2024 roku – miejmy nadzieję w jeszcze szerszym gronie, co będzie najlepszym dowodem na to, że polski sektor biopaliw rozwija się z korzyścią dla rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska!

 

Partnerami strategicznymi konferencji były firmy:

 Orlen Południe S.A., Mostostal Zabrze S.A.

Partnerami złotymi były firmy:

Elektromontaż Kraków S.A., Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., REDcert, AT-Agrar Technik Int. GmbH, Unia Araj

Naszymi Partnerami były firmy:

Technoilogy s.r.l., Prochem S.A., Spomasz Pleszew S.A., Bunge Polska, Zakłady Tłuszczowe Bielmar, Flottweg Polska

Międzynarodowemu charakterowi konferencji sprzyjało symultaniczne tłumaczenie na język angielski zapewnione przez doskonałych tłumaczy z firmy Bireta

                                                                Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku!

                                                                                                         ************

 

 

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl