Aktualności

E10 w Belgii

Zgodnie z jesiennymi zapowiedziami, 1 stycznia br. w Belgii wprowadzono 95-oktanową benzynę zawierającą nie 5%, a 10% bioetanolu. Ma to pozwolić na dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych sektora transportowego i zagwarantować osiągnięcie zapisanego w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 10%-wego udziału OZE w tym sektorze.

Ponad 90% belgijskich pojazdów z silnikami benzynowymi jest w pełni kompatybilnych z paliwem E10, jakkolwiek na stacjach benzynowych nadal dostępna będzie 98-oktanowa benzyna z 5%-ową domieszką etanolu, dla pozostałych użytkowników. Belgijskie Ministerstwo Gospodarki zorganizowało kampanię informacyjną na temat planowanej zmiany i jej założeń. Ten ruch jest zbieżny z działaniami państw sąsiadujących, czyli Francji, Niemiec i Holandii, gdzie E10 jest od dawna dostępna na rynku. We Francji paliwo to ma 35%-owy udział w rynku.

Źródło: ePURE

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl