Aktualności

Biopaliwo B75 szansą na rozwój polskiego rolnictwa i transportu

Opracowanie przedstawia efekty badań związanych z zastosowaniem biopaliwa B75 do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, które może być wykorzystywane m.in. w transporcie i w rolnictwie. Biopaliwo skomponowane jest na bazie estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych wytworzonych z oleju rzepakowego oraz odpadowych tłuszczów roślinnych w procesie transestryfikacji z bioetanolem i odwodnionego bioetanolu, z dodatkiem standardowego oleju napędowego (ok. 25%).

Właściwości fizykochemiczne wytworzonego 3-komponentowego biopaliwa zostały określone w warunkach laboratoryjnych, a jego skład został wzbogacony dodatkami uszlachetniającymi, pozwalającymi stosować biopaliwo szerokim zakresie temperatury otoczenia.

Efektywność pracy silników zasilanych wielokomponentowym biopaliwem oraz emisję substancji toksycznych w spalinach  okreslono w warunkach laboratoryjnych (hamownia silnikowa), a także w naturalnej eksploatacji pojazdów wykorzystywanych w transporcie (pojazdy dostawcze). Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że biopaliwo B75 może z powodzeniem zastąpić standardowy mineralny olej napędowy i stanowić może bazę do opracowania paliwa B100 złożonego z estrów etylowych i etanolu.

AUTORZY OPRACOWANIA:

płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. PWr
dr inż. Wojciech Poprawski
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej
Katedra Inżynierii Konwersji Energii 

Pobierz całe opracowanie

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl