Konferencja Krajowej Izby Biopaliw Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania

Konferencja Krajowej Izby Biopaliw Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania jest jednym z najważniejszych w Polsce spotkań branżowych sektora biopaliw skupiając w gronie uczestników szerokie spektrum przedsiębiorstw, których działalność dotyka szeroko pojętego rynku odnawialnych paliw transportowych.

„Europejskie i krajowe uwarunkowania legislacyjne dla biometanu”

Szczegółowe omówienie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych determinujących funkcjonowanie i dalszy rozwój sektora biometanowego w Polsce wraz z wprowadzeniem do procesu inwestycyjnego w instalacje biometanowe.

„Fit for 55 w transporcie”

Szczegółowe omówienie pakietu KE i analiza praktycznych implikacji na poszczególne sektory, w tym transportowy, motoryzacyjny, paliwowy i biopaliwowy.

PSPO: Mamy kolejny rekord przerobu rzepaku i produkcji oleju rzepakowego w Polsce

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO„Mamy kolejny rekord przerobu rzepaku i produkcji oleju rzepakowego w Polsce” Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2023 roku łącznie 1 691 tys. ton rzepaku, a więc aż o 107 tys. ton więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku, co łącznie z bardzo wysokim przerobem w […]

Zapraszamy na VIII edycję konferencji – 26 września 2019 r.

26 września 2019 roku na terenie Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 6/12, Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) już po raz ósmy organizuje konferencję branżową pt. „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”. Celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy uczestników o najbardziej aktualne informacje dotyczące rynku biopaliw: nowe kierunki i wyzwania związane z technologiami oraz trendami […]

THE STATE OF RENEWABLE ENERGIES IN EUROPE

Więcej

Możliwości dekarbonizacji transportu do 2030 roku

Więcej

Paliwo z dodatkiem etanolu zasili przyjazną dla środowiska mobilność w Europie

Więcej

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wydała Komunikat prasowy w związku z przyjęciem przez Komisję Europejską aktu delegowanego ws. surowców o produkcji biopaliw o wysokim ryzyku występowania zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC). KOMUNIKAT PRASOWY Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że to uprawa oleju palmowego na świecie jest przyczyną wylesień, a pomimo to pozostawia możliwości […]

„Kurier Biopaliwowy” na Święta

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Kuriera Biopaliwowego”, w którym relacjonujemy wydarzenia związane ze szczytem klimatycznym COP24, w których Izba brała aktywny udział, piszemy o zatwierdzonej dyrektywie REDII, polecamy najświeższe opracowania dotyczące energetyki ogółem, OZE i bioenergii. Miłej lektury! Pobierz egzemplarz