Walne Zebranie Członków KIB 2023 za nami!

25 kwietnia br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. Spotkanie tradycyjnie było okazją do podsumowania ubiegłego roku, ale też omówienia kluczowych wyzwań stojących przed branżą wytwórczą biokomponentów, które wyznaczają bieżące priorytety działania naszego Stowarzyszenia. Wśród nich zapowiadane przez Rząd i PKN Orlen wdrożenie wreszcie […]