PKBiPB: Zbożowcy murem za biopaliwami!

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Zbożowcy murem za biopaliwami! Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oficjalnie przystąpił do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! Jest to już kolejna organizacja rolnicza, która formalnie dołączyła do grona koalicjantów, dzięki czemu biopaliwowy alians współtworzy już 12 związków i stowarzyszeń branżowych reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego biopaliw […]