Biomethane Vision Document

The World Bioenergy Association (WBA) udostępniło najnowszą publikację – Biomethane Vision Document. Jest to konkretny 5-punktowy plan zwiększenia globalnej skali produkcji biometanu. W dokumencie podkreślono kwestie, w tym zwiększenie dostępu do zrównoważonych surowców, dążenie do ciągłej optymalizacji technologii, wprowadzanie biometanu do sieci gazowej, ustanowienie wspierającego krajobrazu politycznego dla podaży i popytu oraz względy regulacyjne, takie […]