PKBiPB: biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu” „Ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych czy napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. (…) Rozwiązaniem są biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie, poza energią elektryczną […]

Raport „Zielony Transport. Stan obecny i perspektywy”

  Raport można pobrać tutaj.