PKBiPB: przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku” Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości może doprowadzić do praktycznego załamania opłacalności uprawy […]