14 organizacji branżowych apeluje do Orlenu o zaangażowanie się w prace nad ustawą biopaliwową

14 organizacji  (m.in.: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych) zwróciło się z apelem do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. „Branża rolna i przetwórcza od lat tworzy […]