Walne Zebranie Członków KIB

W dniu 26 kwietnia odbyło się posiedzenie najwyższej władzy Stowarzyszenia, którą stanowi Walne Zebranie Członków KIB. Tradycyjnie już spotkanie służyło podsumowaniu minionego roku, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego. Ze względu na kończącą się kadencję innych organów, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej, była to także okazja do udzielenia absolutorium za lata 2018-2022. Walne Zebranie Członków wybrało […]