Polska z największym zatrudnieniem w sektorze biopaliw w UE w 2020 r.

IRENA opublikowała tradycyjny raport “Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2021” dotyczący zatrudnienia w OZE. Najważniejsze ustalenia są następujące: Globalnie sektor OZE to 12 mln miejsc pracy w 2020 r., wzrost o 0,5 mln w stosunku do roku poprzedniego – pomimo pandemii; Biopaliwa, drugim, po fotowoltaice, sektorem z największą liczbą miejsc pracy. Wynik 2,4 mln […]