EurObserv’ER o OZE w transporcie

EurObserv’ER opublikował doroczny raport „Renewable energy in transport barometer” prezentujący informacje na temat zaangażowania energii odnawialnej w transporcie na przestrzeni lat 2019-2020. Wśród prezentowanych danych znajdują się m.in. następujące informacje: generalnie w UE odnotowano spadek wykorzystania biopaliw w transporcie w wys. 1,5%, związany ze zmniejszoną przez pandemię mobilnością i zapotrzebowaniem na energię w ogóle, ale […]