Seminarium Koalicji na Rzecz Biopaliw w Brukseli

9 maja Koalicja Na Rzecz Biopaliw wraz z Posłem Jarosławem Kalinowskim zorganizowała w Parlamencie Europejskim spotkanie dotyczące przyszłości biopaliw transportowych w Polsce i w Europie. Inicjatywą do zorganizowania seminarium była propozycja nowelizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED II – revised / new Renewable Energy Directive), w której Komisja Europejska zakłada m.in. zmiany limitów wykorzystania […]