Aktualności

14 organizacji branżowych apeluje do Orlenu o zaangażowanie się w prace nad ustawą biopaliwową

14 organizacji  (m.in.: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych) zwróciło się z apelem do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

„Branża rolna i przetwórcza od lat tworzy wspólny front. Słyszymy nieoficjalne pogłoski o ewentualnym obniżeniu NCW przez opłatę zastępczą. Bardzo się tego obawiamy, a przecież sytuacja na rynku surowców rolnych w Polsce i UE, którą już mamy obecnie, spowodowała, że koszt realizacji NCW będzie zupełnie inny ze względu na stabilizującą się cenę olejów roślinnych oraz biodiesla. Sytuacja nie wymaga legislacyjnej stabilizacji, ponieważ już zrobił to sam rynek, w związku z czym nie możemy obecnie doprowadzić do tego, że szala przechyli się teraz w drugą stronę i opłacalność uprawy rzepaku spadnie poniżej progu racjonalności” – przestrzegł Dyrektor KIB i PSPO Adam Stępień.

Więcej można przeczytać:

www.finanse.wp.pl

www.wnp.pl

www.zielonagospodarka.pl

www.biznes.polskaprasa.pl

www.portalsamorządowy.pl

www.radio.opole.pl

www.farmer.pl

www.agropolska.pl

www.sadyogrody.pl

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl