Uregulowania prawne

W tej części serwisu internetowego Krajowej Izby Biopaliw publikujemy najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania sektora biopaliw regulacje prawne, zarówno krajowe, jak i ogólnoeuropejskie.

Prawodawstwo polskie:

Prawodawstwo europejskie:

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

  • info(at)kib.pl
  • tel./fax: +48 22 436 06 11
  • ul. Grzybowska 2 lok. 49
    00-131 Warszawa

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019