Aktualności

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”

Minister Klimatu i Środowiska oddał do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” .

Projekt określa cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

W projekcie „Polskiej Strategii Wodorowej” wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

 • Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce;
 • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
 • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
 • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach;
 • Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;
 • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej  konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

Konsultacje potrwają do 14 lutego br., a projekt dostępny jest na stronie internetowej MKiŚ.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

 • info(at)kib.pl
 • tel. +48 22 628 38 05, fax +48 22 628 38 02
 • ul. Wspólna 56
  00-684 Warszawa

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl