Aktualności

O biopaliwach na Konferencji Tłuszczowej IBPRS

W dniach 22-24 maja br. w Kazimierzu Dolnym, odbyła się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępy w technologii tłuszczów roślinnych” zorganizowana przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zgromadziła ona kilkudziesięciu słuchaczy, dając okazję do zapoznania się z kwestiami różnych ścieżek wytwarzania i przerobu tłuszczów i ich wpływie na jakość ostatecznego produktu, zarówno w sektorze żywnościowym, jak i technicznym. Ciekaw prezentację przedstawiła Ewa Myśliwiec z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, podsumowując 3-letnią kampanię „Pokochaj olej rzepakowy”. Krajową Izbę Biopaliw reprezentowała Kierownik Biura, Izabela Krysiuk, która zaprezentowała znaczenie produktów przerobu olejów roślinnych, tj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych w dekarbonizacji sektora transportowego w świetle założeń dyrektywy REDII.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

  • info(at)kib.pl
  • tel./fax: +48 22 436 06 11
  • ul. Grzybowska 2 lok. 49
    00-131 Warszawa

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019