Aktualności

Nowe Władze Stowarzyszenia KIB wybrane na kadencję 2018-2022

15 maja br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. W trakcie posiedzenia miały miejsce wybory nowej kadencji organów Władz Stowarzyszenia na lata 2018-2022. Do składu Zarządu ponownie weszli jego dotychczasowi członkowie w osobach Zygmunta Gzyry (reprezentujący Bioagra SA), Wiesława Dziąga (Bioagra-Oil SA), Dawida Bernego (Orlen Południe SA), Radosława Stasiuka (ADM Malbork SA), Sabiny Bielawskiej-Przybyłek  i Adama Stępnia (Dyrektor Generalny KIB), z kolei nowym członkiem został Krzysztof Kwiatkowski (Bioetanol AEG Sp. z o.o.).

W przypadku Komisji Rewizyjnej dotychczasowi członkowie w osobach Izabeli Samson-Bręk, Roberta Rosłona i Marcina Szopy zostali ponownie wybrani i weszli w skład Komisji na nową, 4-letnią kadencję.

Podczas Walnego Zebrania Członkowie KIB zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Tego samego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, w trakcie którego zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania dokonano formalnego ukonstytuowania się nowych władz Stowarzyszenia, w wyniku czego od dnia 15 maja 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia funkcjonuje w następującym składzie:

 • Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu
 • Wiesław Dziąg – Wiceprezes Zarządu
 • Sabina Bielawska-Przybyłek – Członek Zarządu
 • Dawid Berny – Członek Zarządu
 • Radosław Stasiuk – Członek Zarządu
 • Krzysztof Kwiatkowski – Członek Zarządu
 • Adam Stępień – Członek Zarządu

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

 • info(at)kib.pl
 • tel. +48 22 628 38 05, fax +48 22 628 38 02
 • ul. Wspólna 56
  00-684 Warszawa

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl