Znaczenie programu przetwórstwa rzepaku dla rozwoju obszarów wiejskich

Całość zagadnień związanych z tworzeniem rynku biopaliw należy widzieć we właściwych proporcjach. Wdrożenie w życie ustawy pozwoli na zrobienie istotnego kroku, ale jednego z wielu jakie należy zrobić, dla wykorzystania potencjału produkcyjnego, restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, a także poprawy sytuacji polskich rolników. Z wprowadzenia w życie ustawy skorzystają sektory produkcyjne i usługowe ponieważ wraz z wzrostem przychodów, wzrośnie zapotrzebowanie na środki do produkcji, artykuły konsumpcyjne i usługi. Wywołany zostanie istotny impuls ożywiający gospodarkę, generujący powstanie nowych miejsc pracy, co jest oczekiwanym i pożądanym zjawiskiem w krajowej gospodarce.

Podjęcie programu budowy olejarni uwzględnia kilka dodatkowych zagadnień:

  • następuje aktywizacja obszarów wiejskich poprzez stworzenie dodatkowych miejsc pracy (szacuje się, że uprawa 1000 ha rzepaku stwarza około 10 miejsc pracy)

  • zwiększa się powierzchnia uprawowa nasion rzepaku

  • poprawia się gospodarka płodozmianowa (rzepak jest bardzo dobrym przedplonem dla pszenicy, a burak dla zbóż jarych). W większych gospodarstwach, w których powinien być głownie uprawiany rzepak, aktualnie zbożami obsiewa się od 70 do 80% gruntów ornych

  • zwiększa się krajowy zasób pasz białkowych. Z każdej tony rzepaku uzyskuje się ok. 650 kg makuchu, który jest wartościową paszą białkowa

  • następuje poprawa sytuacji finansowej rolników-producentów rzepaku oraz ich rodzin

  • wykorzystana zostaje lokalna infrastruktura magazynowe

  • zwiększone zostają wpływy podatkowe do budżetów gmin

  • następuje wzmocnienie lokalnej struktury agrarnej
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here