System wsparcia sieci regionalnych olejarni „zimnego tłoczenia”

Biorąc pod uwagę potrzebę rozwoju olejarni „zimnego tłoczenia” oraz rosnące wymagania wynikające z harmonogramu realizacji wdrażania Ustawy o biopakiwach, należy pilnie uruchomić dla potrzeb lokalnej gospodarki wiejskiej następujące formy wsparcia:

 • dotacje do inwestycji ze środków Ekofunduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na te zachęty pochodzą zazwyczaj z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i narzutów na wykorzystanie paliw kopalnych, którym standardowo nie podlegają biopaliwa

 • preferencyjna linia kredytowa realizowana za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • utworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego celowego Funduszu Rozwoju Biopaliw, którego celem będzie udzielanie poręczeń kredytowych

 • wykorzystanie kontraktów wojewódzkich jako narzędzia rozwoju rynku biopaliwow

 • fundusze strukturalne w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych


Warunki i podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe:

 • pomoc skierowana będzie do osób fizycznych/prawnych, których statutowym przedmiotem działalności jest uprawa, skup i przetwórstwo rzepaku

 • właściciele lub dzierżawcy gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski

 • grupy producentów rolnych


Zakres pomocy finansowej będzie uwzględniać następujące zadania:

 • budowa lub remont budynków produkcyjnych lub magazynowych

 • zakup oraz instalacja maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania, suszenia i czyszczenia nasion rzepaku

 • zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu do sterowania procesem produkcji

 • zakup specjalistycznych środków transportu

 • ogólne, takie jak opłaty za usługi projektowe, doradcze, badania wykonalności, zakup patentów i licencji, do wysokości 12% łącznych kosztów kwalifikowanych
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here