Przedsięwzięcia inwestycyjne w przetwórstwie rzepaku

Uwzględniając rozwijający się rynek biodiesla w Polsce oraz biorąc pod uwagę fakt, iż obecny rynek przetwórstwa rzepak pokrywa się praktycznie z rynkiem krajowym tłuszczy roślinnych przeznaczonych na konsumpcję spożywczą należy podjąć działania mające na celu stworzenie sieci regionalnych olejarni „zimnego tłoczenia” zaopatrujące wytwórnie produkujące estry. Taka koncepcja pozwala na:

  • znaczne obniżenie kosztów logistyki

  • wywołanie produkcji rzepaku na lokalnym rynku rolnym

  • zwiększenie sieci zbytu makuchów do lokalnych wytwórni pasz i do rolników

  • gwarancje zbytu oleju do pobliskiej wytwórni estrów


Wdrożenie Ustawy o biopaliwach z dnia 2 października 2003 r. oraz Dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw wymaga trwałych rozwiązań systemowych gwarantujących stabilność warunków produkcyjnych dla podmiotów występujących na tym rynku. Warunkiem niezbędnym do kształtowania polityki inwestycyjnej w przemyśle paliwowym i rolnictwie jest określenie długoterminowej polityki fiskalnej, preferującej paliwa ekologiczne ze źródeł odnawialnych.

Według danych Krajowej Izby Biopaliw obecnie realizowanych jest 14 inwestycji związanych z uruchomieniem produkcji estrów. O rozwoju tych projektów decydują takie specyficzne cechy inwestycji jak:

  • nowe na rynku technologie

  • wysokie nakłady inwestycyjne

  • wysokie koszty przygotowania inwestycji

  • brak dogodnych kredytów inwestycyjnych i obrotowych

  • niezorganizowany rynek handlu estrami

  • brak zorganizowanego doradztwa
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here