O nas

Krajowa Izba Biopaliw (KIB) jest organizacją branżową zrzeszającą i reprezentującą sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów. Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Główne cele Krajowej Izby Biopaliw to:

- Koncentracja działań na podnoszeniu zdolności firm do sprostania konkurencji w warunkach rynku globalnego – Unii Europejskiego.

- Powiększanie zdolności przedsiębiorstw do absorpcji innowacji i wyników programów badawczych oraz działania na rzecz poprawy współpracy technologicznej pomiędzy firmami a instytucjami badawczymi.

W ramach swojej działalności KIB prowadzi działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową. Nasza oferta obejmuje zagadnienia o charakterze ogólnym jak i proinnowacyjnym. Dla członków Izby większość usług prowadzimy bezpłatnie. Koszt dla pozostałych podmiotów liczony jest zgodnie z cennikiem.

Celem tych usług jest dotarcie do jak najszerszego grona klientów z informacją. Członkowie Izby, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa są informowane o prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programach pomocy publicznej, targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych, zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej.

Zakres usługi proinnowacyjnej obejmuje indywidualne konsultacje godzinowe oraz przygotowanie oferty technologicznej lub zapotrzebowania na technologię.

KIB świadczy usługę doradczą o charakterze ogólnym nie tylko do sektora przedsiębiorstw, ale także do jednostek naukowo-badawczych, do władz samorządowych oraz do osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą. Koszt realizacji usług liczony jest zgodnie z cennikiem.

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here