Nasza oferta

Kim jesteśmy:

 • Organizacja branżowa powstała w 2003r.
 • Zrzeszamy krajowych wytwórców biopaliw i biokomponentów reprezentując ich interesy na forum władz krajowych i promując ideę rozwoju rynku biopaliw w Polsce
 • Posiadamy już znaczącą pozycję eksperta branżowego i obrońcy polskich firm niezależnych od konkurencyjności na rynku

Prowadzimy doradztwo w zakresie:

 • Kompletacji linii technologicznych do produkcji oleju rzepakowego i biopaliwa do silników wysokoprężnych
 • Analizy krajowego rynku rzepaku i tłuszczów roślinnych
 • Finansowania branży biopaliwowej
 • Ekonomicznych uwarunkowań produkcji biodiesla
 • Zarządzania projektem inwestycyjnym włącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej i doborem odpowiedniej technologii

Rok 2011 poświęcimy na:

 • Zwiększenie konkurencyjności biopaliw płynnych
 • Zwiększenie dostępu do doświadczeń krajów UE
 • Promocję biopaliw płynnych
 • Rozbudowę lobbingu
 • Organizację finansowania rynku biopaliw

Zapraszamy do nas:

 • Im więcej podmiotów zrzeszamy, tym poważniej nas traktują
 • Jesteśmy do dyspozycji naszych członków, ale nie wszystko widzimy
 • Zapraszamy do zgłaszania problemów, jakimi powinniśmy się zająć
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here