Relacja z World Bioenergy Forum

logo KIBW dniu 5 grudnia 2018 roku w Katowicach, w bezpośredniej bliskości 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), Krajowa Izba Biopaliw we współpracy z World Bioenergy Association oraz Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zorganizowała międzynarodową konferencję „World Bioenergy Forum”Wydarzenie zostało poświęcone roli bioenergii jako największego źródła odnawialnej energii, które odgrywa bezpośrednio niebagatelną rolę w osiąganiu celów w zakresie energii i klimatu przewidzianych np. w porozumieniu paryskim. 

Czytaj dalej

Fuels Zoom 2018 - podsumowanie

banerFZ fd826W dniach 13-14 listopada 2018 r. Pion Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego wraz z CEC Polska – Stowarzyszeniem Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali IX edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2018 pt. „Dyrektywa RED II – wyzwania dla producentów paliw i energii”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Krajowej Izby Biopaliw.

Czytaj dalej

Dyrektywa REDII przyjęta przez PE

pobrane 96a9dDnia 13 listopada br. Parlament Europejski przyjął podczas głosowania dokumenty legislacyjne tzw. Pakietu Zimowego Clean Energy for All Europeans, w tym nowelizację dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze zródeł odnawialnych, REDII. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej publikacji w oficjalnym dzienniku, natomiast kraje członkowskie powinny ją implementować do 30 czerwca 2021 roku.

Czytaj dalej

Baza wiedzy o bioetanolu

ethanol facts 336afZachęcamy Państwa do zajrzenia do nowoutworzonego serwisu Ethanol Facts, który w ciekawy i przystępny sposób prezentuje najważniejsze informacje na temat bioetanolu, odpowiada na najczęsciej zadawane pytania odnośnie tego biopaliwa i daje argumenty, dlaczego rozpowszechnione już na szeroką skalę biopaliwa konwencjonalne są najbardziej racjonalną odpowiedzią na potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Strona stworzona została przez stowarzyszenie ePURE, a informacje zaprezentowane są w języku angielskim. 

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here