Zapraszamy na World Bioenergy Forum

logo KIBKrajowa Izba Biopaliw przy współpracy z World Bioenergy Association i Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję World Bioenergy Forum 2018, która odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w Katowicach, w bezpośredniej bliskości najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej, jakim jest 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). 

logo kib WBA Logo 100 32dff log pigeor 76ee9

 Podczas tej jednodniowej konferencji skupimy się na bioenergii jako największym źródle odnawialnej energii, któe odgrywa bezpośrednio niebagatelną rolę w osiąganiu celów w zakresie energii i klimatu przewidzianych np. w porozumieniu paryskim. Międzynarodowi eksperci, praktycy i środowiska naukowe będą prezentować i dyskutować na temat możliwości i wyzwań dla tego sektora w Polsce i na świecie. Będzie również okazja posłuchać przedstawicieli administracji państwowej, w tym delegatów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy Ministerstwa Energii.

Podczas wydarzenia odbędą się 4 sesje tematyczne:

  1. Polityka Klimatyczno – Energetyczna Polski
  2. Biomasa stała jako fundament polityki energetycznej i klimatycznej
  3. Biopaliwa ciekłe jako zrównoważony sposób dekarbonizacji w sektorze transportu
  4. Biogaz jako wszechstronne źródło energii do sprostania wyzwaniom energetycznym i środowiskowym

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zagwarantować sobie miejsce, należy zarejestrować się tutaj.

Konferencja odbywać się będzie 5 grudnia br. w hotelu Marriott Katowice City Center, w godz. 9-17.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here